Keresés:
2018. 06. 19.
gyógynövények
Nádor patika
 
 patika - pötty Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelem

Az Ön megadott személyes adatainak védelme kiemelten fontos a Nádor Patika Bt. (1046, Nádor u.2.) számára. A Nádor Patika Bt. az interneten keresztül hozzá eljuttatott valamennyi adatot ugyanolyan védelemmel kezeli, mintha azokat egyéb úton bocsátották volna rendelkezésére.

 A Nádor Patika Bt. bármely, a weboldalak használata során tudomására jutott személyes adatot az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései szerint kezel.

Amennyiben Ön bármely személyes adatát önként eljuttatja a Nádor Patika Bt.-hez, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt a Nádor Patika Bt. - az ügylet jellege által meghatározott célból és ideig - nyilvántartsa és kezelje.

Adatok felvétele

A honlapon lévő információk megtekintéséhez személyes adatok megadása nem szükséges.

Egyes szolgáltatások igénybevételéhez azonban, bizonyos személyes adatokra (pl. név, lakcím) szükség van. Ezekben az esetekben az adatok felvétele előtt a Nádor Patika Bt. tájékoztatja az érintetteket az adatkezelés szabályairól, illetve beszerzi az adatkezelésre vonatkozó előzetes hozzájárulásukat, mely bármikor visszavonható.

A Nádor Patika Bt. a honlap technikai üzemeltetése érdekében a következő, - személyes adatokat nem tartalmazó - automatikusan keletkező információkat használja fel átmenetileg:

  •     a számítógép internetprotokoll-címe (IP-címe),
  •     domain-név (URL),
  •     a hozzáférés adatai,
  •     az ügyfél file lekérés (file név és URL),
  •     a HTTP válaszkód,
  •     a weboldal adatai ahonnan a lekérés történt,
  •     a látogatás alatt forgalmazott bájtok mennyisége,
  •     a látogatás időpontja,
  •     a megtekintett oldalak adatai, illetve
  •     a használt böngészőprogram neve.

Bizonyos esetekben anonim látogatásazonosító (cookies) is alkalmazásra kerül a weboldal felhasználói preferencia szerinti optimálása érdekében.

Adatok felhasználása, továbbítása

Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Nádor Patika Bt. az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az érintettet tájékoztatja, és ehhez előzetes hozzájárulását megszerezi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy ezt követően hozzájárulását bármikor visszavonja.

A Nádor Patika Bt. az általa kezelt személyes adatokat harmadik személy számára - a jogszabályok által előírt kötelező esetek kivételével ill. az érintett hozzájárulása nélkül - semmilyen körülmények között nem továbbítja.
A Nádor Patika Bt. - a vevői, partnerei és egyéb ügyfelei személyére, adataira, a Nádor Patika Bt.-vel fennálló üzleti kapcsolataira vonatkozó - valamennyi információt üzleti titokként kezeli. Az üzleti titokként történő kezelés alól csak az érintett adatszolgáltató adhat felmentést.


Adatbiztonság

A kezelt személyes adatok jogosulatlan felhasználása és az azzal kapcsolatos visszaélések elkerülése érdekében társaságunk kiterjedt műszaki és üzemeltetési biztonsági intézkedéseket alkalmaz. Biztonsági eljárásainkat rendszeresen ellenőrizzük és a technológiai fejlődéssel összhangban fejlesztjük.

Tájékoztatás

Írásbeli kérés esetén a Nádor Patika Bt. tájékoztatja az érintetteket személyes adataik kezeléséről.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a jelen weboldalairól más cégek és egyéb szervezetek weboldalára is eljuthat. Az azokon közölt adatok tartalmáért és helyességéért, illetve az Ön adatainak biztonságáért a Nádor Patika Bt. nem vállal felelősséget. Ezen weboldalak használata esetén javasoljuk, hogy győződjön meg az adott oldalt megjelentető szervezet adatvédelmi politikájáról.Bemutatkozás   ::   Szolgáltatásaink   ::   Cikkeink   ::   Gyógyszerinfo   ::   Hasznos linkek   ::   Akció   ::   Elérhetőség   ::   Adatvédelmi nyilatkozat
2007-2018 © Nádor Patika Jognyilatkozat, Sitemap, Vásárlási információ